noworodki stopy

Niedotlenione noworodki – ryzyko powikłań

Wczesne badanie krwi, u dzieci z podejrzeniem niedotlenienia, wykonane tuż po porodzie może wykryć, które noworodki są narażone na poważne zaburzenia neurologiczne. Są to na przykład porażenie mózgowe i epilepsja. Istnieje prototypowy test, który sprawdza, czy pewne geny włączają się i wyłączają. Jest to powiązane z długoterminowymi problemami neurologicznymi. Dalsze badania tych genów mogą dostarczyć nowych kierunków leczenia uszkodzeń mózgu, zanim staną się one trwałe.

Prototyp badania

Zespół odpowiedzialny za test, kierowany przez naukowców z Imperial College w Londynie, we współpracy z grupami z Indii, Włoch i USA, opublikował swoje odkrycia w czasopiśmie Scientific Reports. Badania przeprowadzono w szpitalach indyjskich, w których rocznie występuje około 0,5-1,0 mln przypadków asfiksji urodzeniowej (niedotlenienia). Niemowlęta mogą cierpieć na niedobór tlenu tuż po urodzeniu z wielu powodów. Mogą to być na przykład zbyt małej ilości tlenu we krwi matki, infekcji lub problemów związanych z pępowiną. 

Niedotlenione noworodki – skutki

Po pozbawieniu tlenu, po urodzeniu uszkodzenie mózgu może rozwijać się w ciągu godzin lub miesięcy. Może wpływać na różne jego obszary. Powoduje też potencjalne zaburzenia neurologiczne, takie jak porażenie mózgowe, epilepsja, głuchota lub ślepota. Utrudnia to określenie, które dzieci są najbardziej narażone na powikłania i zaprojektowanie interwencji, które będą zapobiegać najgorszym skutkom.

We wstępnych badaniach 45 dzieci, które po urodzeniu doświadczyły niedoboru tlenu, naukowcy zidentyfikowali zmiany w szeregu genów we krwi. Mogą one pomóc zidentyfikować te dzieci, u których rozwijają się problemy neurologiczne.

Dzieciom pobierano krew w ciągu sześciu godzin po urodzeniu. Badanie powtórzono po 18 miesiącach, aby sprawdzić, u których z nich rozwinęły się nieprawidłowości. Krew zbadano za pomocą sekwencjonowania nowej generacji, żeby określić wszelkie różnice w ekspresji genów. Czyli „włączanie lub wyłączanie”  – między tymi dziećmi, u których rozwinęły się dolegliwości, a tymi, które ich nie miały.

Zespół odkrył, że 855 genów miało różną ekspresję w obu grupach, przy czym dwa wykazały się najbardziej znaczącą różnicą.

Noworodki i ich geny

Zbadanie w szczególności tych dwóch genów i tego, jakie procesy wywołuje ich ekspresja w komórkach, może doprowadzić do głębszego zrozumienia przyczyn nieprawidłowości wywołanych brakiem tlenu i potencjalnego sposobu ich zakłócenia, poprawiając wyniki.

Główny autor dr Paolo Montaldo z Center for Perinatal Neuroscience w Londyńskim Imperial College twierdzi, że wczesna interwencja jest kluczem do zapobiegania u niemowląt najgorszym skutkom niedoboru tlenu. Wiemy, które dzieci potrzebują tej pomocy i wyzwaniem jest jak najlepsza dla nich pomoc.

Dzieci brały udział w badaniu o nazwie Hipotermia dla Encefalopatii w krajach o niskim i średnim dochodzie. Przyjrzano się również stosowaniu hipotermii (ekstremalnego chłodzenia) u niemowląt w celu zapobiegania urazom mózgu po niedoborze tlenu.

Przyszłość w różnych krajach

W krajach o wyższych dochodach wiadomo, że zmniejsza to ryzyko rozwoju nieprawidłowości neurologicznych u niemowląt. Przy placówkach zlokalizowanych w krajach o niższych dochodach chłodzenie może nie być możliwe. Nawet przy schłodzeniu 30 procent dzieci nadal ma niekorzystne skutki. W dalszym ciągu potrzebne są nowe terapie.

W przyszłości zespół planuje rozszerzyć badania krwi na większą liczbę dzieci i zbadać te geny, które wydają się wykazywać największą różnicę między grupami.

https://www.imperial.ac.uk/news/200975/blood-test-could-diagnose-baby-brain/

Obraz Rainer Maiores z Pixabay

O mnie

Nazywam się Aldona Gajek. Jestem Kobietą w Laboratorium.

Dzięki mnie dowiesz się, jak odczytać wynik badań krwi i nie dostać zawału!

Możesz być również zainteresowany tymi tematami: