choroba Parkinsona, stare ręce

Choroba Parkinsona – przewidywania z krwi?

Tydzień temu zajmowaliśmy się chorobą Alzheimera. Wpis na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Dziś zajmiemy się drugim, niezwykle popularnym schorzeniem, jakim jest choroba Parkinsona.

Metoda przewidywania progresji poznawczej i ruchowej u pacjentów z chorobą Parkinsona wykracza poza parametry czysto kliniczne. Miałaby istotne implikacje dla ich leczenia i zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej.

Nowa publikacja w Journal of Parkinson’s Disease sugeruje, że badanie krwi pod kątem biomarkerów stanu zapalnego. Starzenie się komórek może być wiarygodnym predyktorem pogorszenia funkcji poznawczych. Jednocześnie identyfikująca tych pacjentów, u których rozwinie się wczesna demencja i progresja ruchowa. 

Czym jest choroba Parkinsona?

Skumulowana zapadalność na demencję związaną z chorobą Parkinsona zbliża się do 80%. Osoby zmagające się z tą chorobą są od pięciu do sześciu razy bardziej narażone na upośledzenie funkcji poznawczych niż osoby z grupy kontrolnej w podobnym wieku. Wiadomo, że choroba Parkinsona jest związana ze stanem zapalnym. Wcześniej opublikowaliśmy dane wykazujące, że bardziej prozapalny profil we krwi przewiduje szybszą progresję kliniczną. W tym nowym badaniu starano się powtórzyć to odkrycie, a także zbadać markery starzenia się komórek. Proces starzenia, który jak wiadomo, jest związany ze stanem zapalnym i neurodegeneracją.

Badacze zbadali związek markerów krwiopochodnych z funkcjami motorycznymi i poznawczymi w czasie. Wszystko, by odkryć, czy może to pomóc w lepszym przewidywaniu progresji choroby u nowo zdiagnozowanych pacjentów z chorobą Parkinsona. Ponad 150 nowo zdiagnozowanych pacjentów, którzy uczestniczyli w badaniu oraz 99 osób z grupy kontrolnej poddano ocenie fizycznej i poznawczej w ciągu 36 miesięcy obserwacji.

Można cokolwiek przewidzieć?

Badacze przeanalizowali markery starzenia komórkowego, takie jak długość telomerów, ekspresja p16 i p21. Sprawdzali, czy markery stanu zapalnego w próbkach krwi pobranych blisko diagnozy mogą być predyktorem progresji poznawczej i ruchowej choroby w ciągu najbliższych 36 miesięcy. Badania przeprowadzono w dwóch punktach czasowych (wyjściowy i 18 miesięcy). Badacze wybrali również pięć markerów stanu zapalnego z istniejących danych wyjściowych.

Badanie wykazało, że pacjenci z chorobą Parkinsona mieli krótsze telomery na początku badania. Także 18 miesięcy później w porównaniu ze zdrowymi osobami w podobnym wieku. Pacjenci z chorobą Parkinsona, u których po trzech latach rozwinęła się demencja, mieli również znacznie krótsze telomery w porównaniu z osobami, które w tym czasie nie miały demencji. Wyjściowe poziomy p16 wiązały się z większym tempem pogorszenia funkcji motorycznych i poznawczych w ciągu 36 miesięcy. Prosty wynik podsumowujący stan zapalny przy wyjściowym najlepszym przewidywanym wyniku poznawczym 36 miesięcy później u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Dlaczego to ważne?

Opracowanie odpowiednich biomarkerów krwiopochodnych do przewidywania wyników jest ważne w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Takich jak chorobą Parkinsona, które postępują przez wiele lat. „Zidentyfikowane przez nas markery wymagają walidacji w dalszych badaniach, ale mogą ostatecznie pomóc w planowaniu bardziej ukierunkowanego leczenia pacjentów na wczesnym etapie choroby. Co więcej, lepsze zrozumienie zmian biologicznych, które przewidują przebieg choroby, ma implikacje dla możliwych przyszłych terapii na chorobę.” – mówi doktor Gabriele Saretzki, autorka badania.

Możliwość wiarygodnego przewidzenia ścieżki klinicznej, jaką podąży pacjent z nowo zdiagnozowaną chorobą Parkinsona, bardzo pomogłaby w planowaniu leczenia teraz i w sposobie, w jaki przeprowadzamy próby interwencji modyfikujących przebieg choroby w przyszłości. Stanowi to przykład tego, jak można to zrobić przy użyciu prostej próbki krwi.

https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd191724

Obraz Sabine van Erp z Pixabay

O mnie

Nazywam się Aldona Gajek. Jestem Kobietą w Laboratorium.

Dzięki mnie dowiesz się, jak odczytać wynik badań krwi i nie dostać zawału!

Możesz być również zainteresowany tymi tematami:

notatnik badania na start

Jakie badania zrobić na start?

Często dostaję pytanie, jakie badania na start wykonać w ramach osiędbania. Przedstawiam listę tych najpodstawowszych. Spróbuję też wytłumaczyć, dlaczego te badania akurat są bardziej fajne

Czytaj więcej »