niezapominajki Alzheimer

Alzheimer – można go wykryć badaniami?

Deficyt pamięci to normalny efekt uboczny starzenia się. W którym momencie utrata pamięci staje się patologiczna? Ale czy to na pewno Alzheimer?

Na podstawie badania krwi, niemiecko-holenderski zespół badawczy przewidział ryzyko choroby Alzheimera u osób, u których klinicznie nie zdiagnozowano choroby Alzheimera, ale które postrzegały siebie, jako osoby z zaburzeniami poznawczymi (Subjective Cognitive Declined, SCD). Naukowcy przeanalizowali próbki krwi. Korzystając z testu, zwanego immunologicznym czujnikiem podczerwieni, zidentyfikowali wszystkie 22 osoby na wstępnym etapie badania, u których rozwinął się Alzheimer. Czyli objawy kliniczne, w ciągu sześciu lat. Test wykazał również, u których osób ryzyko zachorowania na demencję typu Alzheimer w ciągu sześciu lat było bardzo niskie. Zespół opisuje wyniki w czasopiśmie Alzheimer’s Research and Therapy, opublikowanym online 24 grudnia 2020 r.

Czujnik wykrywa nieprawidłowo sfałdowane białka we krwi.

Badanie obejmowało 203 osoby. W momencie rozpoczęcia badania od wszystkich uczestników pobrano próbki krwi i przeanalizowano je za pomocą opatentowanego immunologicznego czujnika podczerwieni. Wykrywa on nieprawidłowe fałdowanie peptydu amyloidu beta (Aβ), który jest biomarkerem choroby Alzheimera. Ponadto badani przeszli szeroko zakrojone testy diagnostyczne w kierunku choroby Alzheimera; w momencie rozpoczęcia badania nie stanowiło to diagnozy u żadnego z badanych podmiotów. Z drugiej strony, immunologiczny czujnik podczerwieni wykrył nieprawidłowo sfałdowane peptydy Aβ na początku badania u wszystkich 22 osób, u których rozwinęła się kliniczna choroba w ciągu następnych sześciu lat. U tych, u których stwierdzono łagodne nieprawidłowe fałdowanie, przejście do klinicznej postaci choroby Alzheimera średnio trwało dłużej (około 3-4 lat) niż u osób z ciężkim nieprawidłowym fałdowaniem Aβ (około 2 lata).

Na podstawie statystyki naukowcy przewidzieli ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Zgodnie z modelem statystycznym, osoby z SCD z łagodnym nieprawidłowym fałdowaniem mają 11-krotnie wyższe ryzyko rozwoju choroby. Ci z SCD z ciężkim nieprawidłowym fałdowaniem mają 19-krotnie wyższe ryzyko choroby Alzheimera w ciągu następnych sześciu lat niż badani  bez nieprawidłowo sfałdowanego peptydu Aβ. Nieprawidłowe fałdowanie Aβ jest bardzo precyzyjnym prognostycznym biomarkerem osocza.

Połączenie dwóch biomarkerów dodatkowo poprawia rokowanie.

Ponadto zespół sprawdził, czy połączenie dwóch różnych metod pomiarowych w panelu biomarkerów osocza może jeszcze lepiej określić ryzyko choroby. W tym celu połączyli nieprawidłowe fałdowanie wszystkich izoform Aβ ze spadkiem stężenia Aβ42 w stosunku do Aβ40 w osoczu. Grupa z Amsterdamu zmierzyła stężenia Aβ przy użyciu nowej technologii macierzy pojedynczych cząsteczek (SIMOA). Zwiększyło to dokładność testu z 0,94 do 0,99.

Obecnie możemy bardzo dokładnie przewidzieć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera w przyszłości za pomocą prostego badania krwi u osób bez objawów, ale obawiających się zachorowania. Dzięki panelowi biomarkerów osocza możemy monitorować rozwój choroby przez 14 lat, zaczynając od stanu bezobjawowego z nieprawidłowym fałdowaniem Aβ i późniejszym odkładaniem blaszek Aβ42 w mózgu związanym z pierwszymi zaburzeniami poznawczymi.

Nadzieja na leczenie na wczesnym etapie.

Takie badanie krwi, które może wykryć początek demencji Alzheimera nawet w stanie bezobjawowym, byłoby szczególnie przydatne, gdyby dostępna była substancja czynna do leczenia choroby.

Aducanumab to nowy lek na chorobę Alzheimera, który właśnie został dopuszczony do obrotu przez amerykańską Administrację ds. Żywności i Leków (FDA) – pierwszy raz od niemal 20 lat. Środek firmy Biogen spowalnia chorobę, powodującą m.in. problemy z pamięcią. Decyzja jednak uważana jest za kontrowersyjną, a skuteczność leku ma być dalej badana.

https://news.rub.de/english/press-releases/2021-01-06-protein-research-prognostic-alzheimers-disease-blood-test-symptom-free-stage

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/lek-na-chorobe-alzheimera-akceptacja-fda-w-usa-dla-aducanumabu/4ktzbpv

Obraz RÜŞTÜ BOZKUŞ z Pixabay

O mnie

Nazywam się Aldona Gajek. Jestem Kobietą w Laboratorium.

Dzięki mnie dowiesz się, jak odczytać wynik badań krwi i nie dostać zawału!

Możesz być również zainteresowany tymi tematami:

notatnik badania na start

Jakie badania zrobić na start?

Często dostaję pytanie, jakie badania na start wykonać w ramach osiędbania. Przedstawiam listę tych najpodstawowszych. Spróbuję też wytłumaczyć, dlaczego te badania akurat są bardziej fajne

Czytaj więcej »