Leukogram to rozkład białych krwinek. Na wyniku zazwyczaj pojawia się ten wykonany metodą automatyczną, czyli przez aparat. Jeśli natomiast są konkretne wskazania lub wątpliwości, wykonuje się rozmaz manualny, czyli taki zrobiony i wybarwiony ręcznie i oglądany pod mikroskopem.

WBC (z ang. White Blood Cell) jest to ogólna liczba białych krwinek w pewnej objętości, najczęściej w μl (mikrolitrze) krwi

NEUT to neutrocyty = neutrofile = granulocyty obojętnochłonne (# oznacza liczbę bezwzględną komórek w jednostce objętości – oznaczana jako X * 1000/μl, natomiast % to odsetek z całości białych krwinek)

LYM to limfocyty

MONO to monocyty

EOS to eozynocyty = eozynofile = granulocyty kwasochłonne

BASO to bazocyty = bazofile = granulocyty zasadochłonne

IG (z ang. immature granulocytes) to niedojrzałe formy granulocytów

RBC (z ang. red blood cell) erytrocyty = krwinki czerwone – ilość w jednostce objętości, oznaczana jako X * 1000000/μl)

HGB to hemoglobina (w skrócie zajmuje się transportem tlenu do komórek, znajduje się w erytrocytach) – ilość w jednostce objętości, podawano jako g/dl (gram w jednym decylitrze)

HCT to hematokryt, określa, jaki odsetek w całej objętości próbki zajmują krwinki czerwone

MCV (z ang. mean corpuscular volume) oznacza średnią objętość erytrocytu, podawana w fl (femtolitrach)

MCH (z ang. mean corpuscular hemoglobin) to średnia masa hemoglobiny w erytrocycie, podawana w pg (pikogramach)  [MCH = HGB/RBC]

MCHC (z ang. mean corpuscular hemoglobin concentration) oznacza średnie stężenie hemoglobiny w ertytrocycie, podawane w g/dl [MCHC = HGB/HCT]

RDW (z ang. red blood cell distribution width) to wskaźnik zróżnicowania objętościowego erytrocytów, czyli krwinek czerwonych (pomocny przy diagnozowaniu anemii z niedoboru żelaza), podawany w %

NRBC (z ang. nucleated red blood cells) to jądrzaste czerwone krwinki, czyli komórki niedojrzałe – erytrocyty nie posiadają jądra

PLT (z ang. platelet) to liczba płytek krwi, podawana, jak białe krwinki w tysiącach/μl

PDW  (z ang. platelet distribution width) to wskaźnik zróżnicowania objętości płytek krwi

MPV (z ang. mean platelet volume) to średnia objętość płytek

PCT to płytkokryt, czyli analogicznie do HCT – odsetek płytek do całkowitej objętości próbki krwi)