Załącznik nr 1 

do Regulaminu sklepu Kobieta w laboratorium                        

Formularz odstąpienia od umowy

…………………………………………, dnia …………………………………

……………………………………………..

……………………………………………..

Ja, ………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ……………………………………………………………………………………………………;
  2. ……………………………………………………………………………………………………;
  3. ……………………………………………………………………………………………………;
  4. ……………………………………………………………………………………………………;

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu Konsumenta: …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail Konsumenta: …………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………

Data: …………………………………………………………………………………………